Aktualności / Zapraszamy na szkolenia specjalistów ze Świdwina - personel edyczny i przedstawicieli różnych grup zawodowych

Zapraszamy na szkolenia specjalistów ze Świdwina - personel edyczny i przedstawicieli różnych grup zawodowych

Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”

ma przyjemność ZAPROSIĆ

 

Przedstawicieli różnych grup zawodowych ze Świdwina na szkolenie warsztatowe

POMOC DZIECKU ZAGROŻONEMU FAS/FASDI JEGO RODZINIE”

Termin: 01.12.2023 r. (czwartek), godz. 10.00 -16.00

Miejsce: Urząd Miasta w Świdwinie

Tematyka szkolenia

 1. Co to jest FAS ?
 2. Zaburzenia ze spektrum FASD.
 3. Przyczyna zaburzeń ze spektrum FASD.
 4. Wpływ alkoholu na mózg dziecka.
 5. Objawy FAS.
 6. Funkcjonowanie dziecka z FASD w środowisku szkolnym.
 7. Czy FAS da się wyleczyć?
 8. Jak postępować z dzieckiem z FAS ?
 9. Najczęstsze problemy zdrowotne dziecka obciążonego syndromem FAS.
 10. Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z ryzyka FASD.
 11. Wpływ przetrwałych odruchów pierwotnych na funkcjonowanie dziecka zagrożonego FASD.

 

Personel medyczny ze Świdwina na szkolenie warsztatowe

„Rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum FASD w celu wczesnej diagnostyki i terapii

Termin: 02.12.2023 r. (czwartek), godz. 09.00 -15.00

Miejsce: Urząd Miasta w Świdwinie

Tematyka szkolenia

 1. Co to jest FAS?
 2. Zaburzenia ze spektrum FASD.
 3. Przyczyna zaburzeń ze spektrum FASD.
 4. Kategorie diagnostyczne.
 5. Schemat postępowania diagnostycznego
 6. Ocena prenatalnej ekspozycji na alkohol (test rozpoznawania zaburzeń związanych z używaniem alkoholu oraz kwestionariusz wywiadu). Wzory picia szkodliwego i ryzykownego.
 7. Ocena kluczowych dysmorfii twarzy.
 8. Ocena masy ciała i wysokości oraz obwodu głowy.
 9. Wpływ alkoholu na mózg dziecka – ocena neurorozwojowa.
 10. Cechy i zachowania, które mogą stanowić sygnał do skierowania dziecka na diagnostykę. Ocena funkcji OUN ułatwiająca skierowanie do neurologa dziecka > 2 r.ż.
 11. Czy FAS da się wyleczyć? Opieka holistyczna. Terapie wspomagające funkcjonowanie dziecka z FASD.

 

Szkolenia prowadzone będą przez diagnostę/terapeutę Ośrodka Diagnozy i Terapii FAS:

mgr Agnieszka Hartung

 • mgr pedagogiki ogólnej
 • dyplomowana pielęgniarka
 • terapeuta programu terapeutyczno-edukacyjnego „FAStryga”
 • diagnosta 4-Cyfrowej Skali  Diagnostycznej FASD
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej
 • terapeuta terapii poznawczej Instrumental Enrichment Feuersteina
 • uczestniczka szkoleń w PARPA dotyczących FAS oraz członek Zespołu opracowującego standardy diagnozy FAS w Polsce.

Doświadczenie zawodowe: od 2009 r. prowadzi w Fundacji poradnictwo, konsultacje, diagnozę i  terapię dzieci z FASD, szkolenia i wykłady z tematyki FASD i innych zaburzeń rozwojowych; wieloletni wychowawca w domu dziecka.


Szkolenia są finansowane przez Gminę Miejską Świdwin

Ośrodek Diagnozy i Terapii FAS

CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA I RODZINY

O nas

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27