Ośrodek Diagnozy i Terapii FAS / Konferencja 2008

Konferencja 2008

Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc" w dniu 15 października 2008 roku w kooperacji z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin, zorganizowała Konferencję o charakterze ogólnopolskim. Dzięki życzliwości i gościnności dyrekcji obiektu, Konferencja się odbyła w Domu Kultury „Klub 13 Muz” w Szczecinie. Moderatorem konferencji była Katarzyna Gołębiowska – Prezes Fundacji oraz Andrzej Olszewski – członek Zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Misja Nadziei”. Stowarzyszenie „Misja Nadziei” było naszym partnerem w organizacji konferencji. Patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Szczecin oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.


Celem głównym konferencji było zapoznanie uczestników z problemami dziecka posiadającego Zespół Zaburzenia Więzi (RAD - Reactive Attachment Disorder). Konferencję adresowaliśmy przede wszystkim do osób, którym przyszło żyć z osobami z RAD – głównie do opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych oraz do kadry pedagogicznej z placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, pracowników ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, powiatowych i miejskich centrów pomocy rodzinie oraz innych psychologów, pedagogów i psychiatrów pracujących z dziećmi i młodzieżą pochodzących z terenu Polski.


Zespół Zaburzenia Więzi - RAD (Reactive Attachment Disorder) to najgroźniejsza postać zaburzeń więzi. Dziecko z RAD najlepiej czuje się wśród osób obcych i wtedy nie sprawia kłopotów wychowawczych. Poczucie bezpieczeństwa traci wśród osób najbliższych, gdy przekroczona zostaje granica intymności. Przyjmuje pozycje obronną na dotyk - wtedy reaguje w sposób typowy dla sytuacji zagrożenia: ucieczką bądź agresją. Nie umie czuć, bo nikt nie dał mu uczuć kiedy tego potrzebowało. Cały swój potencjał wykorzystuje na manipulowanie ludźmi i niszczenie wszystkiego wokół siebie. Dziecko takie jest zagubione w relacjach z ludźmi, nie ma świadomości siebie. Cechuje je uczuciowa izolacja, dziecko nie wie co lubi i czego chce. U dzieci z RAD występuje brak wiary, współczucia, wyrzutów sumienia, zrozumienia innych ludzi i wartości prospołecznych. Dziecko z RAD jest lubiane w grupie rówieśniczej, ale nie ma przyjaciół - występuje u niego duża lękliwość i wrogość do innych. Otoczenie odbiera je jako grzeczne, miłe, lgnące, uśmiechnięte i łatwo wchodzące w kontakt. Prawie każdy znający to dziecko tylko przelotnie potwierdzi jakim jest dobrym człowiekiem. Dlatego tak trudno uwierzyć jego opiekunom, że jest z nim problem.
RAD widać najlepiej gdy postawi się dziecku granice jego zachowania, gdy zacznie się czegoś od niego wymagać. Wtedy „kochane maleństwo” zmienia się w „demona”. Dziecko staje się wrogiem opiekunów, niszczy wszystko wokół siebie, nie nawiązuje kontaktu, nie wykonuje poleceń, staje zawsze w opozycji, jest aroganckie, bezczelne, impulsywne, destrukcyjne. Kradnie, kłamie, bywa agresywne, grubiańskie, autodestrukcyjne, okrutne dla zwierząt. Samookalecza się, ale manipulując potrafi z siebie zrobić ofiarę przestępstwa a opiekuna zmienić w swojego oprawcę. Dzieci z RAD nie uznają krytyki, nie przyjmują żadnych uwag pod swoim adresem. Uważają, że są wyjątkowe i całe otoczenie musi się do nich dostosować. Dzieci te często są opisywane w literaturze jako charakteryzujące się brakiem zdolności do przyjmowania uczuć.

Tematyka konferencji i prelegenci:


„Neurobehawioralne wyposażenie noworodka sprzyjające relacji przywiązania. Problemy dzieci odrzuconych i z uszkodzeniami OUN"

mgr Emil Szumiło – psycholog, psychoterapeuta, pracujący w paradygmacie poznawczo – behawioralnym. Specjalizuje się w zaburzeniach lękowych i zaburzeniach osobowości, jako odległych konsekwencji zaburzeń przywiązania. Prowadzi Prywatną Pracownię Psychologiczną ITEM – Umiejętności Społeczne w Żywcu.

„Kłopoty z intymnością - zaburzenia relacji przywiązania i ich konsekwencje w rozwoju człowieka”
mgr Liliana Krzywicka – psycholog, socjolog, terapeuta w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach, Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Członek Stowarzyszenia „Niebieska Linia” Warszawa. Specjalizuje się w problematyce traumy, kryzysu i stresu pourazowego oraz problematyce zaburzeń więzi. Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach.

„Złośliwość czy uraz – zaburzenia zachowania u dzieci w paradygmacie przywiązania”
mgr Katarzyna Cholewa – psycholog, pedagog, terapeuta w zakresie zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Prezes Fundacji dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo”. Kierownik Zespołu Interwencji Rodzinnej w Katowicach.

„Rodzina zastępcza i adopcyjna z perspektywy teorii przywiązania. Czy możliwa jest odbudowa więzi”
mgr Danuta Hryniewicz – psycholog, pedagog, Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, pracy z rodziną oraz w zakresie socjoterapii. Dyrektor Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej w Raciborzu.

„Moje życie z dzieckiem z RAD”

Barbara Wiecka - mama adopcyjna

Pliki do pobrania:

Korzenie zaburzeń

Terapeutyczny podręcznik.

Znaczenie jakości wczesnej komunikacji.

Świadectwo mamy adocyjnej.

Typy przywiązania.

Zespół zaburzenia więzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27