Ośrodek Diagnozy i Terapii FAS / Seminarium " Trauma wczesnodziecięca i zaburzenia dysocjacyjne - wprowadzenie w problematykę"

Seminarium " Trauma wczesnodziecięca i zaburzenia dysocjacyjne - wprowadzenie w problematykę"

Wraz z Fundacją Przyjaciele Martynki, w dniu 15.12.2014 roku zorganizowaliśmy w lokalu naszej Fundacji seminarium „Trauma wczesnodziecięca i zaburzenia dysocjacyjne - wprowadzenie w problematykę

Seminarium skierowane było do wszystkich profesjonalistów zainteresowanych problematyką traumy wczesnodzicięcej,  a także do zawodowych rodziców zastępczych.

 Tematyka seminarium:

1) Trauma i dysocjacja

2) Co to jest trauma?

3) Trauma kumulacyjna lub złożona

4) Kryteria traumy złożonej:

- dysocjacja

- somatyzacja

- dysregulacja emocjonalna

5) Trójjedny mózg MacLeana

6) Aspekty pionowe funkcjonowania CUN  

7) Dysocjacja i jej symptomy

8) Typy dysocjacji  

9) Formy Dys-integracji Funkcji integracyjnych

10) Dlaczego ciało jest ważne?

11) Okno tolerancji Pat Ogden

12) Rekonceptualizacja somatyczna traumy  

13) SMI (systemy motywacyjne interpersonalne)

14) Trauma i aktywacja systemu obrony  

15) Neokortex i wyższe funkcje integracyjne

16) Formy Dys-integracji wyższych funkcji integracyjnych

17) Trauma, aktywacja systemu obrony a system przywiązania

18) Zasady neurorozwoju  

19) Trauma, dysocjacja i przywiązanie zdezorganizowane  

20) Dezorganizacja przywiązania i jej konsekwencje

21) Psychopatologia rozwojowa dysocjacji  

25) Kierunki oddziaływ

Prowadzący DR GIOVANNI TAGLIAVINI od lat zajmuje się prewencją, diagnozą i terapią zaburzeń spektrum posttraumatycznego (od PTSD do traumy złożonej i dysocjacji); przygotowaniem i realizacją projektów w przypadkach zaburzeń posttraumatycznych na poziomie indywidualnym, rodzinnym, grupy i społeczności lokalnej. Przygotowanie profesjonalne -Dyplomy I, II i zawaansowanego poziomu wykorzystania techniki EMDR (szkolenie w Londynie pod kierunkiem dr Richman), ukończony I stopień (Training in Psicoterapia Sensomotoria per il Trattamento del Trauma – Trening z Psychoterapii Sensomotorycznej w Terapii Traumy), II stopień (Emotional Processing, Meaning Making,and Attachment Repair), aktualnie w trakcie certyfikacji III stopnia (terapeuta sensomotoryczny).               Członek European Association for Trauma and Dissociation, od powołania w 2004 r, Członek Zarządu od 2013r. Tłumaczenie na język włoski i redakcja naukowa licznych prac z psychotraumatologii, m.in.:

- Van der Hart O, Nijenhuis E, Steele K (2011), Fantasmi nel Sé – Trauma e trattamento della dissociazione strutturale. Cortina: Milano. http://tinyurl.com/q29duck

- Lanius RA, Vermetten E, Pain C , L'epidemia nascosta - L'impatto del trauma precoce su salute e malattia, Fioriti: Roma. http://tinyurl.com/pwat6nj

- Boon S, Steele K, Van der Hart O (2013), La dissociazione traumatica – Conoscerla e affrontarla, Mimesis: Milano. http://tinyurl.com /psvjtua

-  Siegel D (2014), Mappe per la mente – Guida alla neurobiologia interpersonale, Cortina: Milano. http://tinyurl.com/l45u8ge

Prowadzi szkolenia na temat problematyki traumy złożonej i dysocjacji w ramach różnych szkół psychoterapii, m.in.w ostatnich miesiącach: Uniwersytet w Pawi (luty, prof. Lavinia Barone), SPAD – Scuola di Psicoterapia dell'Adolescenza w Rzymie (luty, maj, czerwiec; http://www.spadscuola.it), Fondazione Przyjaciele Martynki (Warszawa, Polska; wideokonferencja, maj), Centro Clinico Crocetta (Turyn; dr. Veglia) (czerwiec), Centro di Salute Mentale di Borgomanero (NO) (luty- listopad 2014).

Tłumacz prowadzącego:

HANNA MICHALSKA – psycholog, zawodowy tłumacz języka włoskiego, Prezes Fundacji Przyjaciele Martynki.

www.fundacjaprzyjacielemartynki.pl


Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27