RODO/Cookies

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” z siedzibą w Szczecinie 70-035, ul. Kolumba 60, zwana dalej Fundacją;

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów statutowych Fundacji: a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, b) udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom i dzieciom rodzinnej opieki zastępczej oraz propagowanie rodzinnej opieki zastępczej,  a także w celu wykonania ciążących na Fundacji obowiązków prawnych, w tym wystawienia dokumentów księgowych;

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust pkt a, d, e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

4) odbiorcami Państwa danych będzie Zarząd Fundacji i pracownicy Fundacji;

5)  Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom trzecim na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Fundacją a Podwykonawcami Fundacji;

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody, chyba że dane przetwarzane są w ramach projektów Fundacji realizowanych na podstawie umów z podmiotami finansującymi, wówczas dane przechowywane będą przez okres 6 lat. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych;

7) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;

8) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość korzystania z oferty  Fundacji;

11) wykorzystywane rozwiązania techniczne: korzystamy z plików cookies, w celu zapoznania się ze szczegółami, proszę przeczytać poniżej.  Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć pliki cookies ze swojego komputera.

 

Polityka cookies

Niniejsza polityka dotyczy plików Cookies używanych na stronach niniejszej strony www, której właścicielem jest  Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc" z siedzibą w Szczecinie, 70-035 SZCZECIN, ul. Kolumba 60.

1. Czym są pliki Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę www (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz portal). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

2. W jakim celu używamy pliki Cookies

Pliki Cookies to przede wszystkim przydatne i bezpieczne narzędzie, które ułatwia Ci przeglądanie stron internetowych portalu zgodnie z Twoimi preferencjami oraz korzystanie z jego funkcjonalności. Pliki Cookies używane przez naszą stronę www są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim komputerze, laptopie, czy też smartfonie, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Pliki Cookies używamy w następujących celach:

  • zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów;
  • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, 
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

3. Rodzaje plików Cookies, których używamy

Odwiedzając naszą stronę internetową możesz spotkać się z następującymi rodzajami plików Cookies:

  • Trwałe i tymczasowe – w zależności od czasu przez jaki są one przechowywane na dysku twardym Twojego komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona, z którego korzystasz odwiedzając nasz serwis www. Pliki tymczasowe to pliki Cookies, które przechowywane są przez stosunkowo krótki okres czasu – usuwane są w momencie opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Pliki tymczasowe są też z tego powodu często określone plikami sesyjnymi. Pliki trwałe (nazywane również plikami stałymi) to pliki Cookies, które z reguły przechowywane są przez okres dłuższy niż w przypadku plików tymczasowych – okres ich przechowywania trwa przez czas określony w parametrach danego pliku Cookies albo do momentu ich samodzielnego usunięcia przez Ciebie.
  • Własne i zewnętrzne – w zależności od tego, czy dany plik Cookies pochodzi bezpośrednio ze strony www, czy też ze strony podmiotu trzeciego za pośrednictwem tej strony internetowej (np. w wypadku prowadzenia anonimowych statystyk przy wykorzystaniu Google Analytics, zamieszczeniu wtyczek z portali społecznościowych np. Facebook, Twitter lub Google+, zamieszczeniu elementów z innych stron np Youtube, Vimeo ). Zalecamy również zapoznanie się z polityką Cookies lub polityką prywatności danego podmiotu trzeciego.
  • Informację, czy dany plik Cookies jest trwały, tymczasowy, własny czy zewnętrzny, a także termin jego przechowywania można także uzyskać korzystając z odpowiednich opcji własnej przeglądarki internetowej – w tym celu odsyłamy do działu pomocy przeglądarki internetowej.

4. Zarządzanie plikami Cookies, zgoda na ich używanie

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony www.

Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą stone internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Brak zmiany tych ustawień w przeglądarce oznacza akceptację dla stosowanych tu plików Cookies.

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27