Nasze działania / Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Nasze warsztaty ułożone są tu chronologicznie, są tak różnorodne jak nasze dzieci.

 

                                           WARSZTATY DLA DZIECI NIEŚMIAŁYCH

Głównym celem cyklu dziesięciu spotkań jest kształtowane pozytywnego stosunku do samego siebie

i grupy rówieśniczej poprzez przezwyciężanie lęku w relacjach z innymi osobami.

  • Rok 2007 "JA TĘCZA" - warsztaty organizowane we współpracy z XIII LO w Szczecinie.
  • Rok 2009 "JA TĘCZA" - warsztaty realizowane w ramach projektu "Rodzicielstwo zastępcze potrzebą i szansą" współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
  1. Rok 2010 „TĘCZOWY PROMYK” -  warsztaty realizowane były w ramach projektu  "W tęczowy świat ze Świętym Mikołajem " współfinansowanego przez Fundację Świętego Mikołaja.

To zajęcia z roku 2010

 

 

                                                       WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY

Głównym celem jest kształtowanie adekwatnej identyfikacji własnej tożsamości płciowej.

  • Rok 2009  "JAK BYĆ NASTOLATKIEM I DORASTAĆ Z SENSEM" - warsztaty realizowane w ramach projektu "Rodzicielstwo zastępcze potrzebą i szansą" współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
  • Rok 2010 "KOMPAS TĘCZOWY - czyli o mądrym dorastaniu nastolatków" - warsztaty możemy realizować dzieki wsparciu Fundacji Świętego Mikołaja, w ramach projektu "W  tęczowy świat ze Świętym Mikołajem".

Tęczowy Kompas

 

 

 

 

                     „TĘCZOWE ORIGAMI” - warsztaty wyobraźni i twórczego myślenia.

Praca w „Tęczowe orgiami” wymaga indywidualnego podejścia do uczestnika – podczas pomocy przy wykonywaniu prac, prowadzący nawiązuje kontakt z poszczególnymi uczestnikami, z czasem jest to rodzaj spotkania dziecko – terapeuta. Dlatego grupa ze względu na jednego prowadzącego musi być mniej liczna.Głównym celem jest stymulacja rozwoju psychofizycznego, społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży.

  • Rok 2009 warsztaty realizowaliśmy w ramach projektu " Rodzicielstwo zastępcze potrzebą i szansą" współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
  • Rok 2010 warsztaty realizujemy dzięki wsparciu Fundacji Świętego Mikołaja, w projekcie "W tĘczowy świat ze Świętym Mikołajem".

   

                 

 

             „TWORZĘ TĘCZOWY ŚWIAT” - warsztaty plastyczne i wychowanie przez sztukę.

Warsztaty przeznaczone są zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.Głównym celem jest rozwijanie kreatywności i wyobraźni oraz wykorzystanie terapeutycznych i relaksacyjnych funkcji sztuki.

  • Rok 2009 warsztaty realizowane w ramach projektu "Rodzicielstwo zastępcze potrzebą i szansą" współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
  • Rok 2010 Od stycznia do czerwca spotkania odbywały się raz w miesiącu. 

 

Ciociu masz talent

 

Za wsparcie dziękujemy Fundacji Świętego Mikołaja :)

Oto niektóre prace dzieci

 

 

 

 

                   „URATUJ ŻYCIE W 5 MINUT” - warsztaty nauki pierwszej pomocy dla dzieci

Głównym celem jest wyposażenie uczestników w umiejętność udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach.

  • Rok 2009 przeszkoliliśmy dwie grupy w ramach projektu " Rodzicicielstwo zastępcze potrzebą i szansą"  dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

W roku 2012 w ramach projektu " Silna rodzina" - wzmacniamy więzi, współfinansowanego z budżetu województwa zachodniopomorskiego realizowane były warsztaty:

"TWÓRCZA RODZINA" -warsztaty artystyczne dla rodzin

Dwa razy w miesiącu ( z wyłączeniem wakacji) w sobotnie popołudnia odbywały się  warsztaty plastyczne skierowane do całych rodzin. Poprzez zajęcia, w których uczestniczyły dzieci wspólnie z opiekunami  następowało zacieśnienie rodzinnych więzów. Przy wykonywanej pracy, dziecko i opiekun (jeżeli tylko będą chcieli dobrze wykonać swoją np. przestrzenną pracę),  muszą współpracować i być kreatywnymi. Ważnym elementem prac jest wykorzystanie materiałów wtórnych. Zajęcia wprowadzają dzieci w dotąd nie odkryty świat.

Jak z puszki po Coli zrobić: rakietę, okręt podwodny i robota z innej planety?

Jak samemu stworzyć postacie do sztuki w teatrzyku cieni?

Jak z kapsli i puszki np. po fasolce lub kukurydzy, zrobić Klekotka? - Głośnego "przyjaciela" - zabawkę?

                           Jak nie wiecie, to przyjdźcie!

 

„ ŻYJĘ W RODZINIE”- warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym z wykorzystaniem elementów dogoterapii.

 Warsztaty odbyły się w roku 2012 oraz 2013 

Były to zajęcia grupowe skierowane do młodszych dzieci, z udziałem psa, łączące formułę zajęć o charakterze socjoterapeutycznym ze wspierającą rozwój  dziecka dogoterapią. Takie zajęcia wpływają  na kształtowanie pozytywnych emocji dziecka, rozwój empatii i podniesienie samooceny. Dogoterapia ma również na celu rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłów. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach wiekowych. Każda grupa miała 10 spotkań.

Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 W roku 2013  odbyły się warsztaty Trening Zastępowania Agresji dla Dzieci i Młodzieży 

Były to zajęcia grupowe o charakterze otwartym  (30 godzin) dla dzieci w wieku szkolnym i młodzieży przejawiających zachowania opozycyjno – buntownicze, rozwijające umiejętność kontrolowania emocji, rozpoznawania ich i wyrażania w sposób bezpieczny dla siebie i otoczenia. Podczas zajęć młodzi uczestnicy uczyli się identyfikować czynniki wyzwalające złość oraz sygnały wskazujące na podwyższony stan napięcia emocjonalnego. poznawali techniki służące zmniejszeniu poziomu gniewu. TZA w istotny sposób przyczynia się do trwałego nabycia umiejętności kontrolowania wybuchów agresji i opanowywania złości a jednocześnie uczy konstruktywnych zachowań społecznych.

Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

ROK 2014

To były ciekawe zajęcia

W sobotę 17 maja odbyły się kolejne rodzinne warsztaty plastyczne. Tym razem malowaliśmy kubki, filiżanki i szklaneczki. Efekt zobaczcie na zdjęciach. Tak ciekawe prace mogliśmy zrobić dzięki artystycznemu wsparciu p. Agaty, której bardzo dziękujemy.


 

RODZINNE  WARSZTATY PLASTYCZNE

Warsztaty odbywały się w soboty od października do grudnia 2014 r. W warsztatach brały udział dzieci w róznym wieku. Te najmłodsze przychodziły razem z rodzicami, co pozwoliło wzmacniać wzajemne więzi. Dzieci wykonywały prace plastyczne ucząc się zasad rysunku po kierownictwem prowadzącej Pani Małgosi. Zauważalne było jak podczas  trzymiesięcznej pracy udoskonalił się warsztat naszych podopiecznych. Prace dzieci wysyłane były na różne konkursy, gdzie zdobywały wyróżnienia.

Partnerem projektu byli :

Bank Zachodni WBK S.A.

Gmina Miasto Szczecin

Dziękujemy za wsparcie finansowe naszym darczyńcom


Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27