Ośrodek Diagnozy i Terapii FAS / Pomoc dzieciom z FAS wg programu FASTRYGA

Pomoc dzieciom z FAS wg programu FASTRYGA

POMOC DZIECIOM Z FAS WG PROGRAMU „FASTRYGA”

W Fundacji od 2009 r. pomagamy dzieciom z FAS wg programu terapeutyczno-edukacyjnego „FAStryga”, w ramach którego dokonujemy wstępnej diagnozy neurorozwojowej dziecka  posługując się profilem neurorozwojowym wg dr Małgorzaty Kleckiej. Zespól Poradni systematycznie jest superwizowany przez jego autorów (dr Małgorzatę Klecką i mgr Iwonę Palicką). Właścicielem programu jest Fundacja Fastryga z Lędzin (www.fas.edu.pl).

Dla dzieci po wykonanej diagnozie FAS tworzone są domowe programy terapeutyczne. Jeśli opiekun wyrazi wolę pracy z dzieckiem wg domowego programu terapeutycznego, wówczas  systematycznie zapraszany jest na spotkania z dzieckiem (co 4-8 tyg, w zależności od przypadku) w celu badania postępów jego rozwoju i weryfikacji domowego programu terapeutycznego (nowy zestaw ćwiczeń domowych).  Czas trwania terapii domowym programem zależy od wielu czynników: wieku metrykalnego i rozwojowego dziecka, dotychczasowej dokumentacji dziecka i zebranych informacji o jego stanie zdrowia i rozwoju psychospołecznym. Terapia trwa 2-3 lata.

Ze względu na liczne zaburzenia rozwojowe, dzieciom z FAS proponowane są jeszcze inne terapie (informacja o terapiach w kolumnie „Nasze działania”)

Terapeutki programu "Fastryga":

Ewa Redmer

Agnieszka Domaradzka

Monika Guzicka

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27