Ośrodek Diagnozy i Terapii FAS / Warto przeczytać

Warto przeczytać

  • Michael Dorris „Zerwana więź”, Zakład Wydawnictw Medycyny Naturalnej 1996 r.
  •  „Uszkodzenia płodu wywołane alkoholem”, seria wyd. "Alkohol a zdrowie" nr 17, PARPA 1997 r.
  • Materiały Informacyjne o Płodowym Zespole Alkoholowym FAS dla lekarzy”, Parpamedia 2005 r.
  • Janas-Kozik Małgorzata, Klecka Małgorzata Dziecko z FASD. Rozpoznania różnicowe i podstawy terapii", Parpamedia 2009 r.
  •  „Alkoholowy zespół płodu. Teoria. Diagnoza. Praktyka.” red. Marek Banach, WAM  2011 r.

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27