Nasze działania / Terapia Instrumental Enrichment

Terapia Instrumental Enrichment

Nowatorska terapia poznawcza Instrumental Enrichment

Terapia poznawcza rozwijająca struktury mózgowe i funkcje takie jak: pamięć, uwaga, koordynacja wzrokowo - ruchowa, logiczne rozumowanie, myślenie przyczynowo - skutkowe, percepcja.

Terapia jest prowadzona na materiale pozaszkolnym, uczy jak się uczyć wykorzystując w pełni swoje zdolności, rozwijając krytyczne myślenie i samodzielność w podejmowaniu decyzji. Reguły myślenia, które ćwiczy się w zadaniach, mają  być przenoszone na różne sytuacje edukacyjne i sytuacje życia codziennego. Dlatego program jest czymś znacznie więcej, niż pracą nad funkcjami poznawczymi.

Dla kogo?

  • Dla dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi o rożnym podłożu

    (ADHD, ADD, dysleksja rozwojowa, dyskalkulia, obniżona sprawność intelektualna, uogólnione trudności w uczeniu, nieharmonijny rozwój intelektualny).

  • Dla osób z obniżoną sprawnością umysłową z powodu uszkodzenia Centralnego Układu Nerwowego (mikrouszkodzenia mózgu, padaczka, stan po urazach, udarach, wylewach, demencja).

  • Dla osób starszych z obniżoną sprawnością intelektualną, zaburzeniami pamięci spowodowanymi wiekiem i stanem zdrowia.

Jak przebiega terapia?

Sesje terapeutyczne mogą być prowadzone zarówno indywidualnie jak i grupowo. Spotkania składają się z trzech części obejmujących: wprowadzenie i przygotowanie klienta do procesu poznawczego; akt poznawczy oraz omówienie zawierające metapoznawcze podsumowanie procesu poznawczego. Sesje powinny odbywać się 1-2 razy w tygodniu. Metoda IE przeznaczona jest dla osób od 6 roku życia.

Czym terapai IE różni się od innych? 

Metoda IE Feuersteina jest oparta na głębokim przekonaniu o modyfikowalności człowieka. To optymistyczne podejście koncentruje się na tym, co ludzie są i będą w stanie osiągnąć a nie na ich deficytach i ograniczeniach. Ten optymizm wspierany jest przez system zbadanych naukowo instrumentów (zestawu ćwiczeń i zadań), które umożliwiają klientowi przekroczenie jego dotychczasowych granic i osiągnięcie więcej niż początkowo zakładał.


Terapeutka:

mgr Agnieszka Hartung

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27