Nasze działania / Terapia i diagnoza integracji sensorycznej SI

Terapia i diagnoza integracji sensorycznej SI

Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że nasz układ nerwowy odbiera i rejestruje informacje płynące z dotyku, ruchu, siły grawitacji oraz pozycji ciała. Wszystkie informacje odbierane ze świata docierają do nas poprzez zmysły. Działania tych podstawowych zmysłów są ściśle ze sobą powiązane i w trakcie rozwoju tworzą połączenia z innymi zmysłami w obrębie mózgu. To wzajemne na siebie oddziaływanie różnych zmysłów jest złożone i niezbędne do prawidłowej interpretacji sytuacji i wykonanie odpowiedniej reakcji. Ten proces celowej organizacji zmysłów nosi nazwę INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Diagnozie i terapii powinno poddać się dziecko, które:

  • cechuje się nadmierną lub obniżoną reakcją na bodźce: kinestetyczne, wzrokowe, słuchowe, dotykowe, węchowe.
  • ma problemy z koncentracją uwagi,
  • jest nadpobudliwe,
  • przejawia zbyt małą aktywność ruchową,
  • ma niepewność grawitacyjną,
  • ma słabą świadomość ciała, problemy z koordynacją ruchową, z planowaniem ruchu, wydaje się być niezdarne, niezgrabne.

 

Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej prezentuje więcej niż jedno z powyższych objawów.

Diagnoza składa się z 2 – 3 spotkań z dzieckiem i jego opiekunami. Terapeuta przeprowadza szczegółowy wywiad dotyczący przebiegu ciąży oraz funkcjonowania dziecka, obserwuje spontaniczną i ukierunkowaną aktywność dziecka i przy pomocy prób diagnostycznych, testów kalifornijskich SCSIT ocenia przebieg procesów integracji sensorycznej.

Prawidłowa integracja bodźców zmysłowych ma kluczowe znaczenie w edukacji szkolnej dziecka, pozwala na swobodne przyswajanie wiedzy i pełne doświadczanie świata.

Podczas terapii dziecko będzie zachęcane i kierowane do wykonywania aktywności, które będą wyzwalać i prowokować odpowiednie, skuteczne reakcje na bodźce sensoryczne. Terapia prowadzona jest w gabinecie SI wyposażonym w specjalistyczny sprzęt do stymulacji poszczególnych zmysłów. Jest terapią indywidualną, niedyrektywną, nastawioną na sukces dziecka i podnoszenie jego samooceny.  

W zależności od stopnia nasilenia zaburzeń trwa od 1-2 lat, odbywa się 2-3 razy w tygodniu, po45 min

W Fundacji terapia prowadzona jest nieodpłatnie lub odpłatnie.

 Poniżej jest do pobrania kwestionariusz wstępnej diagnozy.  Po otrzymaniu w kwestionariuszu wielu pozytywnych odpowiedzi należałoby się zastanowić nad przeprowadzeniem szczegółowej diagnozy

Kwestionariusz 

 

Terapeutka:

mgr Agnieszka Hartung

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27