O nas / Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "TĘCZA SERC"

Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "TĘCZA SERC"

Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” zarejestrowana została w dniu 7.02.2007 r. pod numerem KRS 0000272024. W styczniu 2008 r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Celem głównym Fundacji jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom i dzieciom rodzinnej opieki zastępczej oraz propagowanie rodzinnej opieki zastępczej.

Trzon Fundacji stanowią osoby związane z rodzicielstwem zastępczym, czy to jako opiekunowie zastępczy, czy z racji wykonywanego zawodu. Przez  kilka lat wspólnie podejmowaliśmy szereg działań na rzecz rodzin i dzieci. Podejmowane działania w naszym odczuciu okazywały się niewystarczające w stosunku do dostrzeganych przez nas potrzeb dzieci, rodzin zastępczych i naturalnych. W związku z tym w połowie 2006 roku podjęliśmy decyzję, aby sformalizować działania, które pozwolą nam skutecznie wspierać dzieci i rodziny. Do naszych pomysłów i zapału udało się zachęcić również osoby niezwiązane z rodzicielstwem zastępczym. Fundacja nasza skupia głównie osoby, które opiekują się dziećmi pozbawionymi opieki naturalnych rodziców. Staramy się wspierać wzajemnie, ale i pomagać innym.
Jako praktycy wiemy, że bycie opiekunem zastępczym to nie tylko misja, sposób na życie, czy niesienie pomocy, ale to ciągłe mierzenie się z samym sobą, swoimi słabościami, przyzwyczajeniami, przeciwnościami, poczuciem bezradności, z przemęczeniem, czy w końcu wypaleniem - bo bycie w relacjach, relacjach z dziećmi pokrzywdzonymi to ciągłe emocje.
By pomagać tym pokrzywdzonym dzieciom opiekunowie zastępczy sami muszą być silni - żeby mieli z czego dawać, czym się dzielić, na czym budować. Dlatego dla nas ważne są dzieci, ale i Ci, którzy tym dzieciom dają siebie, swoje codzienne życie, nie tylko w tzw. godzinach pracy, ale  przez 24 godziny, dzień po dniu.

W 2007 roku rozpoczęliśmy działalność edukacyjną z zakresu abstynencji w czasie ciąży. Od 2009 roku prowadzimy pracę diagnostyczną i terapeutyczną dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym oraz wspieramy ich rodziców/opiekunów. Działania te wykonujemy w ramach OŚRODKA DIAGNOZY I TERAPII FAS.

W 2013 r. utworzyliśmy CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA I RODZINY, gdzie dzieci i rodziny (biologiczne, zastępcze i adopcyjne) mogą uzyskać specjalistyczną pomoc oraz podjęliśmy pracę profilaktyczno – terapeutyczną z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Razem z młodymi ludźmi wyremontowaliśmy pomieszczenia, w których od 2015 r. do końca 2018 r. prowadziliśmy Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego  „Kąt”. Obecnie kierujemy MŁODZIEŻOWYM OŚRODEKIEM TERAPII I PROFILAKTYKI.

W 2014 r. zostaliśmy docenieni przez Prezydenta Miasta Szczecina otrzymując w Dniu Pracownika Socjalnego wyróżnienie za działalność na rzecz dzieci i rodzin.

Od początku naszej działalności wspieramy rodziny zastępcze i adopcyjne oraz dzieci w nich przebywające poprzez różnego rodzaju formy np.: wczasy socjoterapeutyczne dla rodzin, turnusy i obozy terapeutyczne dla dzieci, warsztaty i szkolenia, grupy wsparcia, poradnictwo i terapie specjalistyczne.

SZCZĘŚLIWI DOROŚLI TO SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27