Ośrodek Diagnozy i Terapii FAS / Szkolenia FASD

Szkolenia FASD

Od 2009 r. prowadzimy szkolenia dla różnych grup zawodowych:

pracowników pomocy społecznej, nauczycieli i pedagogów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz opiekunów zastępczych i rodziców wychowujących dzieci z FAS.

Tematy prowadzonych szkoleń:

  •  Pomoc dziecku zagrożonemu FAS/FASD i jego rodzinie – szkolenie warsztatowe dla specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną (6 godz.)
  •  Wychowawca/opiekun w kontakcie z dzieckiem z FAS/FASD” - zajęcia warsztatowe dla opiekunów zastępczych i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (6 godz.)
  •   Rola pracownika pomocy społecznej we wspieraniu rodzinnych form opieki zastępczej w prawidłowej opiece nad dzieckiem z ryzyka FASD” – szkolenie warsztatowe dla pracowników pomocy społecznej (36 godz.)
  •  Elementy diagnozy Płodowego Zespołu Alkoholowego” - szkolenie warsztatowe dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych (8 godz.)
  •  Dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym w szkole i w domu” szkolenie warsztatowe dla kadry pedagogicznej szkół (3 godz.).
  • „FAS w pigułce" - szkolenie dla pedagogów szkolnych (12 godz.)
  •   „Dziękuję! Nie piję za jego zdrowie” - zajęcia psychoedukacyjne dla kobiet (2 godz.).
  •  „Ważne dziewięć miesięcy bez alkoholu” - zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży (warsztat 3 godz. lub zajęcia lekcyjne 1 godz.)
  • „Portret dziecka z FAS" - wykład szkoleniowy dla specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną (2 godz.)
  •  „Podstawy wiedzy o FAS" - wykład szkoleniowy dla specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną (2 godz.) 

 

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27