Nasze działania / Kinezjologia Edukacyjna

Kinezjologia Edukacyjna

nazywana też gimnastyką mózgu, jest metodą wspierania naturalnego rozwoju człowieka, bez względu na jego wiek, poprzez różne ćwiczenia ruchowe. Metoda wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Ćwiczenia składają się z ruchów, które wykonują dzieci w pierwszych latach życia, niezbędnych dla rozwoju koordynacji oczu, uszu, rąk i całego ciała. Badania dowodzą, że ludzie z trudnościami w nauce mają tendencje do korzystania z zasobów jednej półkuli mózgowej, ćwiczenia proponowane przez Kinezjologię Edukacyjną skutecznie pomagają dotrzeć do całego arsenału naszych możliwości.

Ćwiczenia z Kinezjologii Edukacyjnej mogą być prowadzone w sesjach indywidualnych lub grupowo dla dzieci z :

  • deficytami uwagi (lęk, agresja)
  • specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia itp.)
  • specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (upośledzenie umysłowe, autyzm, zespół Downa)
  • mózgowym porażeniem dziecięcym
  • zaburzeniami sfery motywacyjnej

dla młodzieży i dorosłych z:

  • trudnościami w podejmowaniu decyzji oraz określaniu celów życiowych
  • problemem z pamięcią, koncentracją
  • stresem
  • trudnością w koordynacji i percepcji otoczenia

Gimnastyka Mózgu  jest jednym ze sposobów na obniżenie poziomu stresu w procesie uczenia się. 

Proponowane przez Kinezjologię Edukacyjną ćwiczenia – na przekroczenie linii środka ciała, energetyzujące, rozciągające, relaksujące, poprawiają umiejętności komunikacji, organizacji i koncentracji..

Zalecany jest udział dziecka 1 raz w tygodniu w zajęciach na terenie fundacji (ok. 45 minut). Po opanowaniu zaleconych ćwiczeń dziecko/osoba dorosła może samodzielnie wykonywać ćwiczenia w domu.  W każdej chwili dziecko może przerwać terapię, jak i do niej powrócić (w zależności od potrzeb).

W Fundacji terapia prowadzona jest nieodpłatnie lub odpłatnie.

 

Terapeutka:

Ewa Redmer

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27