Nasze działania / Integracja Bilateralna (BI)

Integracja Bilateralna (BI) wg Sheila Dobie

to koordynacja i współpraca obu stron ciała w działaniu (przodu i tyłu, prawej i lewej strony, góry i dołu). To integracja pracy obu półkul mózgowych przez odpowiednio dobrany zestaw ćwiczeń ruchowych. Wpływa korzystnie na rozwój ruchowy i procesy poznawcze. Czynnościami wymagającymi takiej współpracy obu stron ciała (przodu i tyłu, prawej i lewej strony, góry i dołu) są np. cięcie nożyczkami, łapanie piłki, szycie.

Diagnoza i terapia w szczególności kierowana jest do dzieci z :

  • nadaktywnością
  • deficytami uwagi
  • słabą pamięcią
  • niedojrzałymi lub nierozwiniętymi odruchami
  • ograniczoną zdolnością do skoordynowania obu stron ciała
  •  trudnościami w hamowaniu niechcianych ruchów
  • niezdolnością lub niechęcią do przekraczania linii środkowej ciała
  • zaburzeniami percepcji wzrokowej (słaba kontrola mięśni oka)
  • niską percepcją przestrzeni, odległości i głębokości jak i niepewnością grawitacyjną
  •  niewykształconą w pełni lateralizacją

 

Podczas godzinnej diagnozy, analizie poddawane są  wyniki w nauce, sprawność fizyczna, rozwój, funkcje słuchowe i wzrokowe. Wyniki testów diagnostycznych dają pozycję startową dla rozpoczęcia ćwiczeń oraz dają możliwość oceny postępów.

Na podstawie testów diagnostycznych i kontrolnych spotkań tworzony jest indywidualny program terapeutyczny z odpowiednio dobranymi ćwiczeniami ruchowymi. Ćwiczenia powinny być wykonywane w warunkach domowych minimum 5 razy w tygodniu, przez 10 minut. Regularność jest podstawowym warunkiem sukcesu. Spotkania kontrolne (ok. 45 minut) z przekazaniem nowego programu terapeutycznego (co dwa-trzy tygodnie). Terapia trwa minimum 12 miesięcy.

Istnieje też możliwość udziału dziecka w cotygodniowych zajęciach z integracji bilateralnej na terenie fundacji (w sali integracji sensorycznej).

Program Integracji Bilateralnej może być prowadzony jako samodzielny program, ale jest też doskonałym uzupełnieniem różnych terapii ruchowych np. kinezjologii edukacyjnej, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, integracji odruchów INPP, integracji sensorycznej.

W Fundacji terapia prowadzona jest nieodpłatnie lub odpłatnie.

Terapeutki:

mgr Monika Guzicka

mgr Ewa Redmer


Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27