Ośrodek Diagnozy i Terapii FAS / FAScynujący Specjalistyczny Turnus Terapeutyczny

FAScynujący Specjalistyczny Turnus Terapeutyczny

W 2014 r. zorganizowaliśmy na zlecenie Powiatu Goleniowskiego Specjalistyczny Turnus Terapeutyczny dla 40 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej. Tym razem Turnus odbył się w Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym „Bazylak” w Rewalu.                   

W czasie turnusu nasi specjaliści przeprowadzali szczegółową diagnozę dzieci pod kątem FAS/FASD i innych zaburzeń neurorozwojowych. Każde dziecko wróciło do domu z  diagnozą i zaleceniami.       

Uczestnicy każdego dnia brali udział w terapii indywidualnej, prowadzonej przez psychologa oraz specjalistów w zakresie diagnozy zaburzeń ze spektrum FASD, neurorozwoju i integracji sensorycznej.

 

            Poza terapią indywidualną i grupową dzieci uczestniczyły w:

 -  zajęciach integracyjnych,

 -  zajęciach rekreacyjno-sportowych ,

 - wycieczkach turystycznych,

 - kąpieli morskiej (pod nadzorem i po przeszkoleniu przez ratownika wynajętego z WOPR Rewal).

 

            W ramach Turnusu odbyły się także: 

 - konkursy z nagrodami,          

 -  warsztaty cyrkowe,    

 - dwie dyskoteki,

 -  ognisko z pieczeniem kiełbasek,

 - wyjścia na lody,

 -  wycieczka do Kołobrzegu, powrót do Rewala statkiem,

 -  wycieczka nadmorską koleją.


 
Turnus to też czas dla rodziców/opiekunów,  którzy mogli odpocząć i nie martwić się o swoje pociechy, gdyż wiedzieli, że dzieci są pod fachową opieką.


Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27