Ośrodek Diagnozy i Terapii FAS / FAS (Fetal Alcohol Syndrome - Płodowy Zespół Alkoholowy)

FAS (Fetal Alcohol Syndrome - Płodowy Zespół Alkoholowy)

FAS - jest zaburzeniem dotyczącym rozwijającego się płodu, będącym skutkiem narażenia go na działanie alkoholu.Efekty mogą być groźne lub średnio nasilone i wyrażają się obniżeniem IQ, zaburzeniami uwagi i zdolności uczenia się, aż do wad serca, dysfunkcji mózgu i śmierci włącznie. FAS to zespół wad wrodzonych, somatycznych (dotyczących ciała) oraz neurolo-gicznych (układu nerwowego, głównie mózgu).

Wady te obejmują:

  • specyficzny wygląd twarzy (dysmorfie);
  • zaburzenia wzrostu;
  • dysfunkcje mózgu (problemy z zachowaniem i uczeniem się).

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE:

  • Bariera łożyskowa nie jest skuteczna w przypadku leków, wirusów i alkoholu.
  • Nie określono minimalnej dawki alkoholu, o której można by powiedzieć, że jest całkowicie bezpieczna dla rozwoju dziecka.
  • Nie ma takiego napoju alkoholowego, który wypity przez matkę w okresie ciąży jest bezpieczny dla jej dziecka.
  • Szkody wywołane przez alkohol w okresie ciąży są proporcjonalne do ilości i częstotliwości wypijanego przez kobietę alkoholu.
  • Choć alkohol może mieć negatywny wpływ na wszystkie komórki i narządy, to szczególnie wrażliwy na działanie alkoholu jest mózg. Już w bardzo wczesnym okresie ciąży może zostać trwale uszkodzony.
  • Alkohol powoduje więcej szkódw rozwijającym się płodzie, niż inne substancje łącznie z marihuaną, heroiną i kokainą.

W Polsce co roku rodzi się ok. 1000 dzieci z pełnoobjawowym FAS. Dziesięć razy więcej dzieci ma inne zaburzenia związane z alkoholem opisywane jako FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder -  Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych)

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27