Aktualności

26.04.2017 | Zapraszamy na szkolenie BILATERALNA INTEGRACJA - PROGRAM SZKOLNY

10.04.2017 | Były szkolenia...

W ostatnim miesiącu odbyły się w naszej Fundacji trzy szkolenia.

W dn. 02.03.2017 r. odbyło się szkolenie FAS JAKO WRODZONY ZESPÓŁ POSTRAUMATYCZNY”. Szkolenie prowadzone było przez dr n. med. Małgorzatę Klecką, a organizowane przez naszą Fundację i Fundację „Fastryga” z Lędzin.

W dniu 06.03.2017 r. odbyło się szkolenie „Organizacja pracy koordynatora pieczy zastępczej. Praktyczne aspekty pracy”. Szkolenie zrealizowane było przez PeDaGo Personal Development and Growth Center z Krakowa.

W dn. 01.04.2017 r. odbyło się szkolenie „WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE WG PROGRAMU INTEGRACJI ODRUCHÓW DR SALLY GODDARD BLYTHE”. Szkolenie prowadzone było przez naszą trenerkę i terapeutkę mgr Ewę Redmer. Osoby uczestniczące otrzymały certyfikaty uprawniające do prowadzenia zajęć dziećmi.

Szkolenia wzbogaciły nasza wiedzę i warsztat pracy.

25.01.2017 | Instrumental Enrichment

Nowatorska terapia poznawcza Instrumental Enrichment już u nas w Fundacji!

Terapia poznawcza rozwijająca struktury mózgowe i funkcje takie jak: pamięć, uwaga, koordynacja wzrokowo - ruchowa, logiczne rozumowanie, myślenie przyczynowo - skutkowe, percepcja.

Terapia jest prowadzona na materiale pozaszkolnym, uczy jak się uczyć wykorzystując w pełni swoje zdolności, rozwijając krytyczne myślenie i samodzielność w podejmowaniu decyzji. Reguły myślenia, które ćwiczy się w zadaniach, mają  być przenoszone na różne sytuacje edukacyjne i sytuacje życia codziennego. Dlatego program jest czymś znacznie więcej, niż pracą nad funkcjami poznawczymi.

Więcej informacji w zakładce "Nasze działania"

Specjalistyczna Poradnia FAS

CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA I RODZINY

O nas

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

domeny
domeny, hosting, sklepy
Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27