Ośrodek Diagnozy i Terapii FAS / Szkolenie "Zrozumieć dziecko z RAD - (Reactive Attachment Disorder- Zespół Zaburzenia Więzi".

Szkolenie "Zrozumieć dziecko z RAD - (Reactive Attachment Disorder- Zespół Zaburzenia Więzi".

W dniach 27 – 28.06.2014 w siedzibie naszej Fundacji zorganizowaliśmy szkolenie „Zrozumieć dziecko z RAD - (Reactive  Attachment Disorder-  Zespół Zaburzenia Więzi”.

Uczestnikami byli specjaliści z Fundacji , oraz kilku specjalistów spoza naszej Fundacji.  Gościliśmy też pracowników Działu Pieczy Zastępczej z MOPR  oraz rodziców adopcyjnych.

 

Szkolenie było prowadzone przez wykładowców z Uniwersytetu w Glasgow :

Helen Minnis   doktor psychiatrii dzieci i młodzieży, Starszy Wykładowca Kliniczny Uniwersytetu w Glasgow (Instytut Zdrowia). Jej badania skupiają się m.in. na Reaktywnych Zaburzeniach Przywiązania (RAD): aspektach klinicznych, ocenie narzędzi diagnostycznych i uwarunkowaniach genetycznych. W tej dziedzinie cieszy się międzynarodową reputacją. Obecnie prowadzi badania nad dziećmi maltretowanymi, na wpływie tych zdarzeń na ich rozwój, bada poziom opieki nad zdrowiem psychicznym dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  prowadzi też badania różnicujące pomiędzy  autyzmem i  Reaktywnymi Zaburzeniami Przywiązania.  Studiowała epidemiologię  w Londyńskiej Szkole Higieny i  Medycyny Tropikalnej.  W trakcie swojej działalności badawczej nawiązała międzynarodową współpracę z ośrodkami naukowymi w Stanach Zjednoczonych i Skandynawii. Jej dorobek naukowy to liczne publikacje w periodykach medycznych oraz książki o tematyce Zaburzeń Przywiązania i straty w dzieciństwie oraz o pieczy zastępczej

Claire Davidson – Od 6 lat jest asystentem na Uniwersytecie Glasgow. Od 2 lat zajmuje się autyzmem i RAD. Poprzednio pracowała z dorosłymi z zaburzeniami uczenia się i z depresją,  jako członek zespołu wprowadzała pilotażowy program behawioralnej interwencji. Interesuje się autyzmem, maltretowaniem i komunikacją społeczną. Aktualnie oczekuje na przyjęcie na studia doktoranckie finansowane przez rząd szkocki, których celem jest dalsze badanie różnic diagnostycznych między autyzmem a RAD.

Tłumaczenia podjął się p. Jacek Wiecki – tata adopcyjny z Warszawy, dla którego temat jest znany nie tylko z teorii

 

RAD – Zespół Zaburzenia Więzi jest cały czas bardzo wąskim obszarem wiedzy w Polsce. Istnieje niewiele publikacji, brak jest terapeutów pomagających dzieciom z RAD, a specjaliści pracujący z dziećmi i rodziną, w tym lekarze mają cały czas niewielką wiedzę. Wyniesione z okresu dzieciństwa doświadczenia oraz utrwalony styl nawiązywania więzi z bliskimi rzutują na charakter relacji, które w bliskiej i dalszej przyszłości dziecko zbuduje z innymi osobami. Zbudowanie trwałej więzi uczuciowej w rodzinie odgrywa fundamentalną rolę w procesie prawidłowego rozwoju i w wychowaniu dziecka, ponieważ stanowi ona zabezpieczenie dla zdrowia psychicznego dziecka oraz prawidłowego funkcjonowania społecznego. Z kolei ukształtowanie się nieprawidłowego stylu przywiązania rzutuje na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, w szczególności na kontakt dziecka z rodzicem lub opiekunem zastępczym, na brak zaufania do dorosłego oraz na niskie poczucie własnej wartości u dziecka. Ponadto zaburzenia przywiązania wiążą się  często z  powstawaniem u dzieci i młodzieży zaburzeń w zachowaniu oraz pojawieniu się zachowań agresywnych i antyspołecznych. Także w sytuacji zerwania więzi z rodzicami biologicznymi lub braku możliwości podtrzymywania z nimi bliskich kontaktów przez dłuższy czas mogą rozwijać się u dziecka reakcje lękowe, które wynikają z braku poczucia bezpieczeństwa. Wszystko to sprawia, że relacje między dzieckiem i opiekunem zastępczym mogą być bardzo trudne, pełne napięć i konfliktów, zwłaszcza wtedy, gdy dziecko nie jest zdiagnozowane pod kątem przywiązania i nie stosuje się wobec niego odpowiednich strategii wychowawczych.

http://radioszczecin.pl/index.php?idp=210&idx=896


Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27