Nasze działania / Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena IAS

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena IAS

Jeśli występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas osoba ma problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie. To znaczy, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994).

 Czynniki, które mogą wpływać na powstanie problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym: 

 • wcześniactwo
 • niedotlenienie w czasie porodu
 • częste zapalenie ucha środkowego
 • dziedziczne predyspozycje np. dysleksja
 • zapalenie opon mózgowych.

Diagnoza i terapia słuchowa metodą Johansena skierowana jest do osób od niemowlęctwa do późnej dorosłości,  z różnorodnymi problemami, u których stwierdza się m. in.:

 • problemy szkolne
 • dysleksję
 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • zaburzenia uwagi słuchowej
 • zaburzenia zachowania
 • trudności w czytaniu i pisaniu
 • opóźniony rozwój mowy
 • zaburzenia artykulacji
 • trudności w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń
 • autyzm
 • zespół Aspergera
 • ADHD
 • porażenie mózgowe
 • nadwrażliwość lub osłabioną wrażliwość na dźwięki
 • krótkotrwałą pamięć słuchową
 • nieustaloną lateralizację słuchową
 • migreny
 • udary niedokrwienne
 • trudności w uczeniu się języków obcych

Diagnoza jest postawiona na podstawie wykonanego za pomocą audiometru badania słuchu oraz dokładnego zbadania lateralizacji. Diagnoza obejmuje m.in. badanie progów słuchowych, progów dyskomfortu, test obuusznego słyszenia, ustalenie preferencji ucha, test dychotyczny (mowy bezznaczeniowej), badanie lateralizacji. Na tej podstawie przygotowywany jest indywidualny program stymulacji słuchowej. 

Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również:

 • rozumienie mowy i komunikację
 • artykulację
 • czytanie
 • pamięć i samoocenę
 • koncentrację uwagi.

Terapia trwa 6-12 miesięcy, polega na słuchaniu w domu przez 10 min dziennie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej o różnych częstotliwościach, dobranej do konkretnej osoby po przeprowadzeniu badania diagnostycznego. Postępy terapii kontrolowane są co 6-12 tygodni (zależnie od wieku). Za każdym razem dziecko otrzymuje nową, specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym.

W Fundacji terapia prowadzona jest nieodpłatnie lub odpłatnie.

 Poniżej jest do pobrania kwestionariusz wstępnej diagnozy.  Po otrzymaniu w kwestionariuszu wielu pozytywnych odpowiedzi należałoby się zastanowić nad przeprowadzeniem szczegółowej diagnozy proponowanej w terapii Johansena IAS.

Wstępny Kwestionariusz Johansena

Terapeutka:

mgr Ewa Redmer


Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27