Nasze działania / Program terapeutyczny Dr Neuronowski

Program terapeutyczny Dr Neuronowski

 Program terapeutyczny "Dr Neuronowski - usprawianie zegara neuronalnego wspomaga moc naszego umysłu" adresowany do osób od 5 roku życia aż do późnej starości

 przeznaczony dla dzieci:

 • z zaburzeniami rozwoju językowego (np. ze specyficznym zaburzeniem rozwoju mowy i języka ICD 10: F 80.1 i F 80.2),
 • z zaburzeniami ośrodkowego przetwarzania słuchowego CAPD,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • z dysleksją,
 • z problemami analizy i syntezy dźwiękowej wyrazu,
 • z problemami wczesnoszkolnymi,
 • z niedosłuchem (program nie leczy deficytów słuchu, łagodzi jedynie deficyty poznawcze, które często występują u osób niedosłyszących),
 • z zaburzeniami typu całościowego (m.in. z zakresu szeroko pojmowanego spektrum autyzmu – z zastrzeżeniem wyższego poziomu funkcjonowania dziecka i występowania stosunkowo łagodnych deficytów), 
 • zdrowych dzieci na etapie wczesnoszkolnym (bez wyraźnych deficytów poznawczych, w celu ogólnej stymulacji i optymalizacji rozwoju).

·         przeznaczony dla dorosłych:

 • w wieku produkcyjnym w celu osiągnięcia lepszej sprawności poznawczej,
 • seniorów po 65 roku życia aż do późnej starości w celu usprawnienia funkcjonowania poznawczego,
 • z łagodnymi deficytami poznawczymi o różnorodnej etiologii.

Trening prowadzony jest w formie atrakcyjnych gier komputerowych (odpowiedni do wieku zestaw gier terapeutycznych, dostosowany do indywidualnych potrzeb adresata). Gry są adresowane określonym zaburzeniom neurorozwojowym lub neurodegeneracyjnym.

Każda pojedyncza sesja trwa ok. 60 minut. Plan terapii tworzony jest dynamicznie w oparciu o wyniki osiągane przez użytkownika. Dzięki protokołowi terapii istnieje możliwość monitorowania postępów na bieżąco.

Dr Neuronowski jest Wyrobem Medycznym zarejestrowanym zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679).

 

Terapeutka:

mgr Ewa Redmer

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27