Nasze działania / Terapia ustno - twarzowa

Terapia ustno - twarzowa

Obszar ustno-twarzowy jest integralną częścią naszego ciała, który pracuje bardzo aktywnie i bierze udział w wielu złożonych funkcjach, takich jak: oddychanie, ssanie, żucie, artykułowanie dźwięków (mowa), emocjonalna ekspresja, percepcja wzrokowo-słuchowa. Odruchy twarzy pomagają w aktywizacji mechanizmów i procesów:- obronnych, dających poczucie bezpieczeństwa i komfortu,- rozwojowych, które pomagają w kształtowaniu schematów ruchowych twarzy oraz w pracy narządów mowy.

WSKAZANIA DO TERAPII:

  • wcześniaki i dzieci z trudną historią okołoporodową;
  • dzieci z dysfunkcjami (zaburzenia rozwoju psychofizycznego, porażenie mózgowe, zespół Downa, zaburzenia genetyczne itp.);
  • dzieci z ADD, ADHD, dysleksją, z autyzmem oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
  • dzieci z deficytem rozwoju mowy, dzieci i dorośli z problemami artykulacji, żucia i ssania;
  • osoby, u których proces rozwoju odruchów twarzy nie jest jeszcze zakończony oraz u których występują odruchy cząstkowe lub patologiczne, utrudniające prawidłową motorykę twarzy (ustalenie pozycji głowy i jej koordynacja z całościowym ruchem ciała, a także z rozwojem nawyków jedzenia, rozwoju mowy itd.);
  • osoby dorosłe po wylewach i udarach mózgu, których konsekwencją są niedowłady mięśni twarzy.

Terapia dr S. Masgutowej pozwala skutecznie rozluźnić napięcia mięśni, ścięgien i stawów w obszarze ustno- twarzowym, jej efektywność jest doceniana przez terapeutów i rodziców. Jest metodą wspomagającą terapię logopedyczną, spotkania odbywają się minimum 1 raz w tygodniu (w zależności od potrzeb).

W Fundacji terapia prowadzona jest nieodpłatnie lub odpłatnie.

 

Terapeutki: 

Agnieszka Hartung                                                                                                    

Ewa Redmer

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27