Ośrodek Diagnozy i Terapii FAS / Konfercja 2007

"DZIECKO Z PŁODOWYM ZESPOŁEM ALKOHOLOWYM" - Konferencja 2007

Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc" w dniu 17 września 2007 roku w kooperacji z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin, zorganizowała Konferencję w ramach ogólnopolskiej kampanii "Ciąża bez alkoholu", prowadzonej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dzięki życzliwości i gościnności dyrekcji obiektu, Konferencja się odbyła w Domu Kultury „Klub 13 Muz”. Moderatorem konferencji była Tatiana Duklas - główny specjalista ds. uzależnień w Urzędzie Miasta Szczecin. Na konferencji gościliśmy przedstawiciela PARP-y. Patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Szczecin oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem Konferencji było:
•    zwiększenie wiedzy na temat negatywnego wpływu alkoholu na płód,
•    zwrócenie uwagi na specyfikę funkcjonowania dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym,
•    promowanie specjalistów ze Szczecina posiadających wiedzę na temat FAS,
•    rozpoczęcie w Szczecinie ogólnopolskiej kampanii "Ciąża bez alkoholu".

Tematyka konferencji i prelegenci:

„Uzależnienia w ciąży – działania teratogenne i ich następstwa”
dr n. med. Krzysztof Piotrkowski - specjalista położnictwa i chorób kobiecych z Zakładu Genetyki Patomorfologii PAM w Szczecinie.

„Problemy medyczne u dzieci z płodowym zespołem alkoholowym”
dr hab. n. med. Stanisław Zajączek - genetyk kliniczny z Zakładu Genetyki Patomorfologii PAM w Szczecinie.

„Zaburzenia neuropsychologiczne u dzieci i młodzieży narażonej na działanie alkoholu w życiu płodowym”

mgr Małgorzata Klecka - mgr pielęgniarstwa, specjalista diagnostyki i terapii neurorozwojowej, socjoterapeuta, ekspert PARPA ds. FAS, twórca i trener programów szkoleniowych dla rodziców zastępczych ze Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski w Lędzinach.

„Specyfika pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z FAS”
mgr Danuta Hryniewicz - mgr psychologii i pedagogiki, dyrektor Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej w Raciborzu,  autorka książki wydanej przez PARPA „Specyfika pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom z FAS".

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27