Aktualności / Projekt "Punkt Wsparcia Rodziny"

Projekt "Punkt Wsparcia Rodziny"

Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” od marca 2023 roku realizuje projekt pn. "Punkt Wsparcia Rodziny"

W ramach tego zadania oferujemy:

 • Poradnictwo psychologiczne
 • Poradnictwo pedagogiczne
 • Poradnictwo terapeutyczne
 • Poradnictwo rodzinne
 • Poradnictwo prawne
 • Terapię indywidualną i rodzinną

Zadanie realizowane jest przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów z dużym doświadczeniem.

Projekt nasz skierowany jest do mieszkańców Szczecina tj.:

 • rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
 • rodzin zagrożonych ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich i umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej,
 • rodzin z problemem alkoholizmu i przemocy,
 • rodzin biologicznych z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej
 • par małżeńskich i partnerskich posiadających dzieci, w szczególności par objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Kontakt email: sekretariat@teczaserc.pl

Tel. 508 170 803

Sekretariat Fundacji czynny:

poniedziałek 10.00-14.00

środa 11.00-17.00

piątek 10.00-14.00

Zadanie jest dofinansowane przez Gminę Miasto Szczecin

Ośrodek Diagnozy i Terapii FAS

CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA I RODZINY

O nas

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27