Aktualności / Akcja informacyjna w zakresie FAS

Akcja informacyjna w zakresie FAS

Zapraszamy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do współpracy w realizacji zadania „Akcja informacyjna w zakresie FAS” współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach Akcji przeprowadzimy w okresie X – XII 2022 r. 5 bezpłatnych szkoleń (po 8 godzin dydaktycznych każde, dla 10 – 16 osób w grupie).

Szkolenia przeznaczone są dla rodziców i opiekunów zastępczych wychowujących dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS – Fetal Alcohol Syndrome).

Ponadto projekt obejmuje szeroką akcję informacyjną realizowaną poprzez ekspozycję plakatów i dystrybucję broszur propagujących wiedzę o FAS wśród rodzin, których dotyczy ten temat.

Zainteresowanych szkoleniem prosimy o kontakt z koordynatorem projektu w celu ustalenia szczegółów m. in. terminu szkolenia, naboru uczestników, wyznaczenia miejsca do przeprowadzenia szkolenia (możliwy jest wynajem pomieszczeń).

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 91 433 27 27, 508 170 803, e-mail: sekretariat@teczaserc.pl

Plakat FAS

Biuletyn FAS

Zadanie „Akcja inforacyjna w zakresie FAS” współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
Ośrodek Diagnozy i Terapii FAS

CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA I RODZINY

O nas

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27