Aktualności / Pomagamy dzieciom z ryzyka FAS/FASD i ich rodzinom ze Szczecina

Pomagamy dzieciom z ryzyka FAS/FASD i ich rodzinom ze Szczecina

Od 2009 roku dzięki dofinansowanoiu z Gminy Miasto Szczecin pomagamy dzieciom z ryzyka FAS/FASD i ich rodzinom z terenu Szczecina

W ramach zadania oferujemy:

 • Diagnozę Płodowego Zespołu Alkoholowego i innych zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych
 • Poradnictwo i konsultacje ze specjalistami (diagnosta, terapeuta, psycholog, psychiatra, pediatra, pedagog)
 • Domowe programy terapeutyczne dla dzici
 • Diagnozy i terapie terapie indywidualne dzieci:
  • diagnozę i terapię niedojrzałości neuromotorycznej wg dr S. Goddard Blythe (INPP)
  • diagnozę i terapię integracji sensorycznej SI
  • diagnozę i terapię integracji bilateralnej wg Sheila Dobie (BI)
  • indywidualną stymulację słuchu metodą dr K. Johansena
  • terapię poznawczą Instrumental Enrichment Feuersteina
  • terapię pedagogiczną dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami zachowania
  • terapię somatic experiencing
 • Zajęcia terapeutyczne metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Grupę terapeutyczną dla opiekunów dzieci z ryzyka FASD

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 91 433 27 27, 508 170 803, e-mail: sekretariat@teczaserc.pl

Zadanie „Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót – FAS)” współfinansowane z budżetu Gminy Miasto Szczecin

Specjalistyczna Poradnia FAS

CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA I RODZINY

O nas

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

domeny
domeny, hosting, sklepy
Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27