Aktualności / Projekt "Ośrodek diagnozy, terapii i profilaktyki dla dzieci z FAS i z innymi zaburzeniami rozwojowymi"

Projekt "Ośrodek diagnozy, terapii i profilaktyki dla dzieci z FAS i z innymi zaburzeniami rozwojowymi"

Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” od stycznia 2023 roku realizuje projekt dla mieszkańców Szczecina pn. "Ośrodek diagnozy, terapii i profilaktyki dla dzieci z FAS i z innymi zaburzeniami rozwojowymi"

W ramach tego zadania oferujemy:

  • DIAGNOZĘ FAS/FASD dla dzieci zagrożonych występowaniem Płodowego Zespołu Alkoholowego - diagnoza wykonywa jest 4-Cyfrowym Kwestionariuszem Diagnostycznym FAS
  • DIAGNOZĘ PSYCHOFIZYCZNĄ dla dzieci z nieprawidłowościami rozwojowymi, trudnościami w zachowaniu zagrożonymi z tego powodu wykluczeniem społecznym - diagnoza wykonywana jest wystandaryzowanymi narzędziami przez specjalistów Fundcji.

Na koniec obu procesów diagnostycznych tworzona jest szczegółowa opinia (podsumowanie diagnostyczne) z zaleceniami i programem terapeutycznym.

Dzieci po diagnozie mają też możliwość uczestniczenia w różnych formach terapii. Liczba miejsc na diagnozę jest ograniczona.

Kontakt email: sekretariat@teczaserc.pl

Tel. 508 170 803

Sekretariat Fundacji czynny:

poniedziałek 10.00-14.00

środa 11.00-17.00

piątek 10.00-14.00

Zadanie jest dofinansowane przez Gminę Miasto Szczecin

Ośrodek Diagnozy i Terapii FAS

CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA I RODZINY

O nas

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27