Aktualności / Pomagamy dzieciom z ryzyka FAS/FASD i ich rodzinom z terenu województwa zachodniopomorskiego

Pomagamy dzieciom z ryzyka FAS/FASD i ich rodzinom z terenu województwa zachodniopomorskiego

Od 2019 roku dzięki dofinansowaniu z Województwa Zachodniopomorskiego pomagamy dzieciom z ryzyka FAS/FASD i ich rodzinom z terenu naszego województwa.

W roku 2021 oferujemy:

 • Diagnozę Płodowego Zespołu Alkoholowego i innych zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych
 • Konsultacje ze specjalistami (diagnosta, terapeuta, psycholog, psychiatra, pediatra, pedagog)
 • Terapie indywidualne dzieci, według ich potrzeb:
 • terapię niedojrzałości neuromotorycznej wg dr S. Goddard Blythe (INPP)
 • terapię integracji sensorycznej SI
 • terapię integracji bilateralnej wg Sheila Dobie (BI)
 • indywidualną stymulację słuchu metodą dr K. Johansena
 • terapię poznawczą Instrumental Enrichment Feuersteina
 • terapię pedagogiczną dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami zachowania
 • terapię somatic experiencing
 • Zajęcia terapeutyczne metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Grupę terapeutyczną dla opiekunów dzieci z ryzyka FASD

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 91 433 27 27, 508 170 803, e-mail: sekretariat@teczaserc.pl

Zadanie „Wsparcie i profilaktyka w zakresie FAS/FASD” współfinansowane z budżetu Województwa ZachodniopomorskiegoOśrodek Diagnozy i Terapii FAS

CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA I RODZINY

O nas

Darmowy Program PIT
Dziękujemy za wsparcie:

domeny
domeny, hosting, sklepy
Kontakt

Zachodniopomorska Fundacja
Pomocy Rodzinie
"Tęcza Serc"


ul. Kolumba 60
70 - 035 Szczecin

Fundacja jest czynna:

pn i pt: 10:00-14:00
śr: 11:00-17:00

tel. 508 170 803
tel/fax (091) 433 27 27